Úvodem

bych rád poděkoval všem našim odběratelům a dodavatelům, ať se všem daří a společně tvoříme obchodní historii našich společností ještě dlouhé roky.

2015 - Nová éra začíná

V tomto roce dochází po úspěšném předchozím období k majetkovému propojení obchodní společnosti ESSPE s.r.o. a dodavatelskou společností SAPELI a.s.. Tímto propojenín zároveň vzniká vzorkovna dveří s nejvyšším ohodnocením od výrobce, SAPELI CENTRUM. Spojením společností vznikl obchodní partner s velmi silným zázemím a mnoha výhodami. V následujícím roce (2016) je plánováno rozšíření prodejního místa a to výstavbou nové vzorkovny v blízkosti stávající. Dojde ke zvětšení výstavních ploch pro dveře a podlahy. Společnost se nadále věnuje prodeji podlahových krytin, které jsou vhodným propojením ke stávajícímu sortimentu dveří SAPELI.

2010 - 2014

Společnost plní veškeré obchodní plány z předchozího období a postupně se stává dominantním partnerem v prodeji dveří SAPELI, což potvrzuje umístění na bronzové příčce mezi odběrateli z celé ČR. Ani v doplňkovém sortimentu dveřního kování nejsme pozadu, což podtrhuje taktéž bronzové ocenění prodejce dveřního kování značky TWIN na území Čech. U podlahových krytin dochází k velkým změnám a rozšíření sortimentu, což má za následek rozšíření vzorkovny a vzniku zajímavého výstavního ochozu v patře uvnitř vzorkovny. Ani areál ESSPE nezůstává pozadu ve svém rozvoji. Po opravě fasády prodejny, části skladových a volných ploch jsme získali také novou skladovou halu.

2009 Rok plný změn

Podstatnou změnou je rozdělení společností mezi majitele na dvě části, přičemž první část s hlavním zaměřením na stavební činnost zůstala pod značkou BOST, a druhá část s hlavním zaměřením na obchod specializovaný na dveře a podlahy pod značkou ESSPE, která vznikla z důvodu rozdělení společností a s tím souvisejícího ukončení licenční smlouvy na původní značku. Zároveň s tím došlo i ke změně názvu společnosti z původního BOST stavební sdružení s.r.o. na současný SP stavební sdružení s.r.o. Tyto změny jsou významným krokem k výraznému oddělení rozdělených společností. Poslední krokem je příprava plánu stabilizace společnosti SP stavební sdružení s.r.o.. Jelikož v roce 2009 došlo k několika negativním zásahům do chodu společnosti ze strany bývalého vedení, což mělo negativní vliv nejen na hospodářský výsledek, bylo úkolem nového vedení především udržet dosavadní postavení společnosti na trhu. Zároveň se stabilizací společnosti bylo nutné připravit další rozvoj společnosti v roce 2010. V tom ji taktéž napomáhá fakt, že jeden majitel vlastní jak obchodní společnost SP stavební sdružení s.r.o., tak i společnost Stavební sdružení Plzeň reality s.r.o., která vlastní celý areál, ve kterém společnost podniká již mnoho let a podařilo se tak udržet na původním místě i prodejnu se vzorkovnou.

2000 - 2009 Vývoj společností

Nadále dochází k plánovanému rozvoji nově vzniklých divizí a mateřské společnosti. Po vzoru této optimalizace dochází i ke změně u sesterské firmy, ze které je v roce 2006 vyčleněna společnost BOST stavební sdružení s.r.o. s veškerou obchodní činností společnosti z důvodu vyšší specializace se zaměřením na prodej dveří SAPELI a podlahových krytin.

1999 - 2000 Specializace firem a divizí

V rámci optimalizace nákladů s důrazem na odbornost jednotlivých oborů firmy STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o., vznikají specializované divize – firmou stoprocentně vlastněné dceřiné společnosti. Z největšího specializovaného stavebně montážního oboru firmy je v roce 1999 vytvořena dceřiná společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE, divize voda-plyn-topení s.r.o. a v roce 2000 se k ní přidává obor zaměřený kromě stavební činnosti na zakázkovou truhlářskou výrobu, dceřiná společnost Stavební montáže, divize truhlář-tesař s.r.o. Uvnitř firmy Stavební montáže spol. s r.o. se organizačně a ekonomicky vyčleňuje závod přidružené stavební výroby – PSV zajišťující vlastní kapacitou pracovníků ostatní instalační, řemeslné a dokončovací stavební obory a závod hlavní stavební výroby – HSV , který se již plně věnuje realizacím generálních dodávek staveb. Závod HSV, který byl posílen zejména o zedníky z bývalých závodů Pozemních staveb Plzeň se stává nejrychleji se rozvíjejícím oborem firmy, jehož prioritou je být solidním partnerem investorů staveb. Sesterská firma Stavebního sdružení Plzeň, a.s. provádí stavební činnost zaměřenou zejména na interiéry a obchod, a spolu s firmou STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. se zabývá realitní činností, investiční činností, developmentem a pronájmem vlastněných nemovitostí. Na počátku nového tisíciletí tak vzniká v sídle vybudovaném J. K. Rudolfem silná operativní skupina firem pod označením BOST®, která zná svoji minulost, má kvalitní pracovníky předávající si po generace odborné zkušenosti a má všechny předpoklady pro rozvoj do budoucnosti.

1994 - 1999 Vznik registrované ochranné známky BOST®

Po roce 1994 začíná ve STAVEBNÍCH MONTÁŽÍ spol. s r.o. docházet k prvním větším změnám vedoucím k prosperitě a směřování firmy. Vnitřní ekonomika firmy se dělí na jednotlivé obory, snižuje se správní aparát a firma vytváří základ budoucího závodu hlavní stavební výroby, který v té době provádí zejména opravy, rekonstrukce a investiční záměry na vlastních nemovitostech firmy. V roce 1996 získává firma jako jedna z prvních stavebních firem státem uznávanou značku kvality Czech made za stavební činnost. Od roku 1998 je pro stavební činnost firmy používána registrovaná ochranná známka BOST®.

1994 Stavební sdružení Plzeň a ČSZ

Po zmiňované delimitaci Pozemních staveb Plzeň n.p. vzniká jako zbytkový podnik se zbytkovým majetkem státem založená akciová společnost Stavební sdružení Plzeň. V ní postupem času sílí vliv firmy Stavební montáže spol. s r.o. a v roce 1994 tento proces dovršují vlastníci této firmy dokoupením zbývajícího podílu. Do nově ovládané firmy přechází bývalí zásobovači montážních středisek a spolu s novými pracovníky vytvářejí v areálu Stavebních montážÍ spol. s r.o. na Domažlické 194, Plzeň-Nová Hospoda základ budoucí stavební firmy zabývající se obchodem. Další aktivitou STAVEBNÍCH MONTÁŽÍ spol. s r.o. v roce 1994 je založení a.s. České stavební závody – ČSZ v níž mají více než třetinový podíl. Toto spojení stavebních soukromých firem v Plzni pod hlavičkou ČSZ však nemá pro Stavební montáže spol. s r.o. budoucnost a i nadále jdou svojí cestou.

1990 -1994 Stavomontáže Plzeň a Stavební montáže

V roce 1990 se delimitací rozdělují Pozemní stavby Plzeň n.p. na jednotlivé závody a vzniká tak i samostatný n.p. Stavomontáže Plzeň, později označovaný s.p. Stavomontáže Plzeň od něhož se odděluje výrobna v Chanovicích. V rámci oddlužování státních podniků je pak tento podnik spolu se Škodou Plzeň mezi jedinými plzeňskými firmami, které jsou částečně oddluženy. V roce 1992 pan Ludvík Melis a pan Bohuslav Panuška zakládají firmu Stavební montáže spol. s r.o., která je schopna již 1. září 1993 v rámci velké privatizace zprivatizovat s.p. Stavomontáže Plzeň se zhruba 800 pracovníky standardní metodou přímého prodeje a získat tak nástupnictví podniku s jeho bohatou historií, ale i se všemi závazky z předchozích let.

1975 - 1990 Dřevostavby a systém Chanos

V roce 1975 je střediskem Dřevostavby pod vedením pana Bohuslava Panušky, jednoho z budoucích vlastníků firmy, zahájena výstavba netradičních montovaných objektů na bázi dřeva, které dodává závod na klíč. Pro výrobu dílců na výstavbu montovaných objektů jako jsou tělocvičny, sportovní haly, školy, zdravotní střediska, rekreační ubytovny apod. je závodem vybudována velkokapacitní výrobna na zpracování dřeva v Chanovicích. Dřevostavby známé pod názvem Chanos, dle označení stejnojmenného technologického systému montovaných objektů, byly závodem stavěny po celé republice, na tu dobu v nebývale vysoké produktivitě 50 těchto převážně občanských budov ročně. Výstavba dřevostaveb formou generálních dodávek probíhala také v tehdejším Západním Německu, Vietnamu a zejména zemětřesením zničeném Spitaku a Gugarku v Arménii.

1958 - 1975 Konsolidace závodu Stavomontáže

V roce 1958 se v rámci nového gigantického podniku propojují bývalé Instalační závody a plzeňský o.z. Stavomontáže a vzniká tak společný stavebně montážní závod pro nějž byl použit název Stavomontáže. Tento závod sídlí na dnešní Klatovské 7, počet pracovníků závodu dosahuje přes tisíc a stává se tak nejsilnějším stavebně montážním závodem v Západočeském kraji. Podílí se jak na bytové a občanské výstavbě, kterou zajišťuje n.p. Pozemní stavby Plzeň, tak na specializované řemeslné práci, kterou nejsou schopny zajistit drobné místní či okresní stavební podniky a získává práci i mimo kraj, zejména v Praze. Konsolidovaný závod Stavomontáže je členěn na jednotlivá střediska dle příbuzných stavebních oborů, které jsou schopny zajistit kompletně veškeré stavebně montážní práce na stavbách.

1953 – 1958 Vznik podniku Pozemní stavby Plzeň

V roce 1953 se n.p. ČSSZ rozděluje na jednotlivé závody hrubé stavební výroby. Stavebně montážní činnost je z části připojena k bývalým Instalačním závodům fungujícím v rámci n.p. Armastav a ze zbytku je vytvořen plzeňský odštěpný závod s názvem Stavomontáže přidělený pod táborský závod řízený národním podnikem z Českých Budějovic. V roce 1957 vzniká n.p. Pozemní stavby Plzeň, a to spojením bývalých závodů hrubé stavební výroby n.p. ČSSZ a n.p. Armastav, pod které již spadá také plzeňský o.z. Stavomontáže.

1950 - 1953 Armastav a ČSSZ

Instalační závody n.p. se v roce 1950 rozštěpují na 3 samostatné podniky Českou armaturku Koterov, Elektromontážní závod Praha pobočka Plzeň a zbývající Instalační závody se sídlem nadále na dnešní Klatovské 7, které jsou od roku 1952 součástí n.p. Armastav. Jako druhá historická větev současné firmy vznikají sloučením několika stavebních soukromých firem v Plzni, v Přešticích, v Domažlicích atd. Československé stavební závody n.p. ( ČSSZ ), kde jedním z prvních vedoucích podniku byl František Toman, později jmenovaný ministrem stavebnictví.

1944 - 1950 IKAR, Instalační závody a firma Kondr

V roce 1944 umírá Ing. František Rudolf, typ moderního podnikatele té doby, a jeho místo ve vedení firmy přebírá Ing. Karel Rudolf. Firmou je realizován první prototyp bytového jádra v tehdejším poválečném Československu a firma čítá již 420 pracovníků z čehož 20 % tvoří ženy. V roce 1946 sílí vliv dělnického závodního výboru ve firmě a v důsledku očekávaných změn vzniká narychlo družstvo IKAR ( Instalace Karel Rudolf ). To nakonec nezabrání předání firmy do národní správy a již v roce 1947 dochází k jejímu přejmenování na n.p. Instalační závody. V roce 1949 je k Instalačním závodům výhodně přičleněna v té době známá plzeňská firma Kondr s kvalitními řemeslnými pracovníky.

1912 – 1944 Předstih před konkurencí

V roce 1912 zemřel zakladatel firmy a jeho dědicové přebírají firmu s dobře vytvořenou obchodní podstatou. Zavádějí nové technologie, které získávají z cest pana Ing. Františka Rudolfa po Americe, z cest pracovníků firmy po výstavách ve Francii a v Berlíně, ze zkušeností pracovníků provádějících za firmu práce za hranicemi ve Španělsku, v Bruselu, v Teheránu, v Užhorodu atd.. Rozvíjí se též obchod a firma provozuje dvě prodejny v Plzni a filiálky v Praze-Smíchově, v Klatovech, v Bratislavě a v nich prodává zejména instalační materiál, svítidla a vlastní výrobky. Tímto způsobem bylo dosaženo největšího rozkvětu firmy a neustálého náskoku před konkurencí. Přesto v té době stála tato plzeňská firma ve stínu větší strojírenské firmy Škoda, se kterou byla přes její rozdílné zaměření srovnávána.

1897 - 1912 Rozvoj stavebních oborů

V roce 1897 má firma již 130 dělníků a 20 kancelářských pracovníků. Sídlo firmy je postupně přemisťováno do nových prostor na dnešní Klatovské 7, dřívější Ferdinandově třídě, kde vznikají prostory pro nově vybudovanou zámečnickou dílnu, dílny související s kovovýrobou, truhlářskou dílnu, prostory pro obor lakýrník a pro obor instalatérský koncesovaný pro plynovody a vodovody. Získáním koncese na instalace Křižíkových lamp vzniká nově obor elektro a jako výraz postupující bytové kultury vzniká obor ústředního topení.

1875 - 1897 Vznik firmy J. K. Rudolf

První kořeny naší historie sahají k 11. listopadu roku 1875, kdy vzniká soukromá firma J. K. Rudolf. Tato firma původně jako klempířská dílna umístěná v historickém centru Plzně, dnešní ul. Bedřicha Smetany, se zabývá v té době kvetoucím klempířským řemeslem a její práce lze dodnes spatřit na krásných arkýřích, římsách, věžích a portálech nejen v Plzni, ale i v řadě větších měst v Západních Čechách, zejména v Mariánských Lázních a Karlových Varech. Rozvíjí se však také instalatérský obor jako důsledek moderního názoru stavebních podnikatelů na hygienu bydlení.